اسلاید شو

موس را روی مطلب نگه دارید )) *** به سایت خودتون خوش آمدید ** کاربران گرامی از طریق سایت ما راحت به سامانه های دولتی ، ارگانها و ادارات وصل شوید از سمت چپ منوی موضوعات سایت گزینه مورد نظر را انتخاب و وارد سامانه شوید به راحتی میتوانید فیش حقوقی خود را از سامانه مورد نظر دریافت نمایید. باتشکر مدیریت سایت اطلاعات عمومی !

مذهب یعنی: طریقه و روش؛ البـته مـعنای مذهب جعفری این نیست که امام جعفر صادق علیه السّلام مذهب جداگانه‌ای غیر از امامان‌ دیگر‌ دارد زیرا جای شبهه نیست که گفتار و رفتار امامان دوازده‌گانه علیهم السلام همگی سند و حجت اسـت و عـلوم همهء آنها موروث از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) بوده و اجتهادی نیست.

 

امام صادق، امام ششم،

یک قرن‌ و چند‌ سـال‌ بـیشتر از طـلوع آفتاب نبوت نگذشته بود، که نظرهای مختلفی در زمینه اصول عقاید، در‌ عالم اسلام پدید آمد، و قـیافه‌های مشاجرات و مباحثات گوناگون در میان مسلمانها نمودار گشت‌، از طرف دیگر اختلافهای‌ سیاسی‌ و کشمکش‌های دامـنه‌دار میان دولت بنی‌امیه و بنی‌عباس کـه اوبـی رو به انقراض و دومی رو به اوج ترقی میرفت، افکار را مشوش میساخت، تا اینکه سرچشمه سرشار علوم و حقیقت و ترجمان اسرار مکتب عصمت و طهارت امام جعفر صادق‌ علیه السّلام برای بیان حقایق قیام نمود، و در پرتو مـنطق رسا و استدلالهای عمیق و اساسی خود ظلمت‌های مشکوک و شبهات را از میان برد و چهرهء دلارای حقیقت نمودار گشت، و مذهبی بنام: مذهب‌ جعفری‌ که شالوده آن بر اساس معارف آسمانی بود بوجود آمد. 

مذهب یعنی: طریقه و روش؛ البـته مـعنای مذهب جعفری این نیست که امام جعفر صادق علیه السّلام مذهب جداگانه‌ای غیر از امامان‌ دیگر‌ دارد زیرا جای شبهه نیست که گفتار و رفتار امامان دوازده‌گانه علیهم السلام همگی سند و حجت اسـت و عـلوم همهء آنها موروث از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) بوده و اجتهادی نیست؛ بلکه منظور این‌ است‌ که برای امام صادق علیه السّلام طبق اوضاع زمان فرصتی برای نشر معارف مذهبی دست داد که بـرای امـامان دیگر دست نداده بود و این فرصت و موقعیت به جهت چند چیز‌ بود:

1- زمان‌ امامت حضرتش طولانی یعنی متجاوز‌ از‌ سی‌ سال بود گرچه زمان امامت امیرمؤمنان علی و امام زین العابدین و امـام مـوسی کـاظم و امام هادی(علیهم السلام) نـیز از سـی سـال‌ متجاوز‌ بود‌؛ ولی فرصت مناسب و موقعیت مساعدی که طبق اوضاع‌ زمان‌ و محیط برای آن حضرت در نشر معارف دینی پیش آمد نمود، برای آنهـا رخ نـداد.

2- در دوره زندگی آن‌ جناب‌ از‌ طرفی افکار برای پذیرش حـقایق آمـده‌تر و از طرف دیگر مذاهب‌ و آراء گوناگون و بدعت‌ها و ضلالت‌ها پدید آمده بود، در این فرصت متناسب حضرتش برای ریشه‌کن ساختن اباطیل و شبهات و ابـراز‌ حـقائق‌ قـیام‌ کرد؛ و البته جلوهء نور در محیط ظلمانی بهتر معلوم میگردد.

3- کـشمکش های‌ دامنه‌دار‌ و انقلابات داخلی میان اتباع بنی‌امیه و بنی‌عباس درگرفت و ارکان سلطنت مروانیان متزلزل گردید و بنی‌عباس برای استحکام پایه‌های‌ سـلطنتشان‌ در‌ کـوشش و کـشش بودند، این دو نیروی متضاد در برابر یکدیگر صف آرائی‌ کرده‌ و به هم‌ مـشغول شـدند، و پس از انتقال سلطنت به بنی‌عباس آنها برای استوار ساختن پایه‌های دولت‌ خود‌ دست‌ به اقدامات دامنه‌داری زده و به نـابود سـاختن دشـمنان خود پرداختند و در نتیجهء این سرگرمی ها آن‌ سختگیری ها‌ و محدودیت‌هائی که برای امامان دیـگر بـود از مـیان رفت، و در این مدت از‌ زمان‌، امام‌ جعفر صادق علیه السّلام به بیان حقایق پرداخت و جهانی را از نـور عـلم و حـکمت روشن‌ ساخت‌ بطوری که هر یک از کتاب های دینی را ورق بزنیم و در هر رشته‌ از‌ رشته‌های‌ علوم دیـنی دقـت کنیم کلمات گهربار آن حضرت را بیش از امامان دیگر می‌یابیم، کلماتی‌ که‌ بنای احکام دیـنی اسـت، کـلماتی که راه سعادت را نشان میدهد، کلماتی‌ که‌ روح‌ را نشاط و جان را معرفت می‌بخشد آری در این فرصت مـناسب مـکتبی تشکیل داد و شاگردانی‌ تربیت‌ نمود‌ که تعداد آنها به چهار هزار بالغ گردید، شاگردانی کـه از اطـراف و اکـناف‌ بلاد‌ اسلام به محضر پرفیضش حضور یافته از آن سرچشمهء معارف ربانی سیراب می‌گشتند.

جائی که تعداد راویـان‌ احـادیث‌ به چهار هزار بالغ گردد فکر کنید تعداد احادیثی که از آن حضرت‌ نقل‌ شـده اسـت بـه چندین هزار باید برسد! 

برای‌ نمونه‌ ابان‌ بن تغلب سی هزار حدیث از حضرتش‌ نقل‌ میکرد و مـحمد بـن مـسلم شانزده هزار حدیث جابر بن حیان از افاضات علمیش‌ کتابی‌ تألیف کرد کـه هـزار ورق‌ بود‌ خلاصه هر یک‌ از‌ آنها‌ طبق استعداد خود در هر رشته‌ای‌ سؤالاتی‌ نموده و جوابها را یا بخاطر مـی‌سپردند یـا در دفتری ضبط میکردند.

«حسن‌ بن‌ علی وشاء» می گوید در مسجد کوفه‌ نهصد نـفر را بـا‌ چشم‌ خود دیدم که همه میگفتند:‌ حـدثنی‌ جـعفر بـن محمد(یعنی جعفر بن محمد علیهماالسـلام مـرا حدیث گفت). ابن‌ ابی‌ الحدید می گوید: (جلد اول شرح‌ نهج‌ البلاغه‌ صفحه 6): «فقه مـذاهب‌ چـهار‌ گانهء اهل سنت(شافعی‌؛ مـالکی‌؛ حـنبلی، حنفی) به حضرتش بـاز می گردد احـادیثی که فعلا در دست است قطره‌ای اسـت از دریـای‌ فضیلت‌ آن جناب.

در آن مکتب درخشان تعلیم‌ با‌ تربیت توأم‌ بود‌ و علوم‌ را فقط بـرای نـشر‌ معارف دین فرامی‌گرفتند و همین هدف مـقدس آنان را به کوشش در این راه وادار مـی‌نمود. مـا اصول‌ موادی را‌ که آن حضرت در طـی تـعلیم‌ به شاگردانش‌ گوشزد‌ می‌نمود‌ از‌ نظر خوانندگان محترم‌ میگذرانیم:‌

1- از نظر اهمیت فراگرفتن علم می‌فرمود: «دانـش را طـلب کنید اگر به فرو رفتن در خـون ها و شـکافتن دریـاها‌ باشد. ‌»( جلد 17 بحار ص 265) باز‌ فـرمود: «دوسـت نمیدارم‌(مجالس صدوق(ره)مجلس 11) جوان را مگر ایـنکه‌ یـا‌ دانشمند‌ و یا‌ دانش‌آموز‌ باشد‌» و فرمود(محاسن برقی/ ج 1 ) یک حدیث دربارهء حلال و حرام از شخص راستگوئی فرابگیری بـهتر اسـت از دنیا و هرچه در دنیا است از طلا و نـقره.

2- از نـظر احترام عـلماء مـیفرمود: «هـر‌ کس دانشمند مسلمانی را احـترام کند روز قیامت خدا را ملاقات می‌کند در حالی که خدا از او خشنود است و هر کس فقیه مسلمانی را اهانت کند روز قـیامت خـدا را ملاقات‌ کند‌ در حالتی که خدا بر او غـضبناک اسـت.»(بحارالانوار‌/ ص 81)

3- عـمروبن ابـی المـقدام می گوید برای نـخستین بـار که به محضر مبارکش برای اخذ حدیث بـار یـافتم فـرمود راستگوئی را پیش از حدیث گفتن فرابگیرد.( کافی باب الصدق و اداء الامانة)

4- فرمود: «عـلم را جـستجو کـنید و خـود را بـا حـلم‌ و وقار‌ پس از فراگرفتن علم بیارائید‌ در‌ مقابل متعلمین تواضع کنید و متعلمان نیز در برابر معلمان تواضع کنند، دانشمند متکبر نباشید که این رویهء باطل، حق شما را از میان میبرد‌.(مجالس شیخ صدوق مـجلس 17)

5- علم‌ را بـه منظور خودنمائی و افتخار‌ و جدال‌ طلب نکنید. (جـلد 17 بحار ص 270)

6- دانش را هر اندازه که میخواهید فرابگیرید ولی بدانید تا بر طبق آن عمل نکنید نتیجه‌ای نخواهید گرفت. هدف دانشمندان به کار بستن علم است و هدف سفیهان فقط نقل کـردن‌ آن است. کسی که نیکی را به مردم تعلیم می‌کند و خود بدان عمل نمی‌کند مانند چراغی است که به مردم روشنی می‌بخشد ولی خودش میسوزد، عالم هنگامی که به علمش عمل نکند موعظه‌اش در‌ دلها‌ جـای گیر نـشود‌ مانند قطرهء باران که از روی سنگ می لغزد و قرار نمی‌گیرد.( جـلد-1-بحار ص 81)

7- اهمیت شایانی به تالیف و تدوین کتاب می داد زیرا‌ احتیاچ هر اجتماع را به علم و دانش پیش‌بینی می نمود و مـیخواست عـلم در هر‌ عصری‌ در‌ اجتماع بشری جـاوید بـاشد و در این زمینه می فرمود: «بنویسید تا فراگرفته‌ها را حفظ کنید، و نوشته‌های خود را ‌‌محفوظ‌ نگاهدارید که بعد به آنها محتاج خواهید گشت.»( جلد 1-بحارالانوار ص 16)

این حوزه‌های علمی که هم‌اکنون در‌ جـهان‌ تـشیع‌ جلب توجه می‌نماید؛ و سـالیان دراز چـشم و چراغ جامعهء مسلمان بوده و هست، و صدها رجال فقه و دانش‌ را در دامن خود تربیت کرده، و هزاران کتاب مفید در رشته‌های مختلف بوجود‌ آورده؛ شالودهء همه اینها‌ به همت‌ و توجه امام جعفر صادق علیه السّلام ریـخته شـده است و همچنان رو به عظمت و وسعت خواهد رفت تا ششمین فرزند آن حضرت یعنی حضرت حضرت صاحب الامر(ع) ظاهر گردد و در پرتو توجه حضرتش‌ قرار گیرد.

فضایل و کمالات آن جناب به اندازه‌ای است که کتابها در این‌ زمینه‌ تألیف گردیده و ما فقط بـرای نمونه توجه شما را به چند جمله که از زبان یکی از(محمد‌ بن طلحهء شافعی متوفی سال 654 در کتاب مطالب السئول ) دانشمندان اهل سـنت نـقل گـردیده است جلب می‌کنیم: «امام صادق علیه السّلام از بزرگان‌ و سادات‌ اهل‌بیت رسالت است، صاحب گنج دانش و معرفت، دارای زهـد‌ ‌و عـبادات و اوراد پیوسته و تلاوت بسیار است، بیانات حکمت‌آمیزش ترجمان اسرار قرآن است و از دریای قرآن آسـمانی گـوهرهای گـرانبها پدید می آورد‌ و اوقات‌ خود را به انواع عبادات میگذراند دیدارش آخر ت را به یاد می آورد، و گوش فرادادن بـه احادیثش روح زهد را در وجود آدمی زنده می‌نمود، پیروی کردن از راهنمائیهایش موجب بهشت می گردید. قیافهء‌ بـا‌ عظمت‌ و اعمال پاکیزه‌اش گـواهی مـی داد که‌ از‌ دودمان‌ رسالت است، مناقب و فضایلش از شماره بیرون، و در دریای کمالاتش فهم حیران است؛ علوم و معارف درخشانی از وجودش سرچشمه گرفته که‌ عقول‌ بشری‌ از احاطه به آن قاصر و عاجز است.!»


منبع: درسهایی از مکتب اسلام، اردیبهشت 1339، سال دوم - شماره 4 شادى و‌نشاط و تفریح از جمله نیازهاى روحى و‌فطرى انسان است که خود باعث می شود به نوعی تنوع در زندگی ایجاد شود.اگر شادی و نشاط نباشد زندگی یکنواخت می شود و اگر زندگی یکنواخت شود عشق آرام آرام کم رنگ می شود اما برخی از زوجین از این راز مهم بی اطلاع هستند و یا نمی دانند که چگونه می توانند در زندگیشان تنوع ایجاد کنند. 

 
زندگی یکنواخت، تنوع، زندگی مشترک، رابطه جنسی، دکوراسیون خانه، خانواده، عشاق

گاهی برخی از افراد تصور می کنند شادی و نشاط و خوشگذرانی فقط مختص دوران نامزدی و عقد است. شنیده اید برخی می گویند در دوران عقدتان خوب خوش بگذرانید دیگر وارد  زندگی مشترک که بشوید انقدر مشکلات دارید که فرصتی برای تفریح ندارید! اما برعکس بعد از ازدواج تازه فرصت های باهم بودن بیشتر می شود؛ از طرف دیگر محدودیتی برای رفت و آمد وجود ندارد و طرفین به راحتی می توانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند و در واقع با زیر یک سقف رفتن می‌توان تنوع های زیادی در زندگی ایجاد کرد اما این دیگر بستگی به شما دارد که چگونه زندگیتان را هیجان انگیز و شاد کنید.

سرکار ، خانه – خانه، سرکار... این روتین زندگی اکثر مردان و یا زنان شاغل است که شب هم که به خانه می‌‌آیند با کلی خستگی شام را می خورند و می‌خوابند و دوباره روز از نو و روزی از نو! این روند به نوعی زندگی زناشویی را کسالت آور می‌کند و زن و شوهر دیگر جذابیتی برای هم نخواهند داشت. انسان همواره به دنبال ایجاد شور و نشاط و هیجان در زندگی است. شاید بتوان گفت یکی از دلایل چند همسری در مردان همین عامل یکنواختی در زندگی است چرا که یکنواختی می‌تواند به دنبال خود بی حوصلگی، کسلی و بی اهمیت شدن به همه چیز را به همراه آورد و در مواردی حادتر منجر به افسردگی و یا حتی جدایی همسران شود.

شما براى نشاط و شادى زندگى خود چه كارهایى را انجام داده اید و پیشنهاد می‌كنید؟

دوستان با تجربه ی ما تجربیاتی را در این زمینه از زندگی شخصی خود در اختیار ما قرار دادند که  به برخی از آنها اشاره می کنیم :

فاطمه: من ۲۴ساله ازدواج کردم .دوتا بچه دارم اما همیشه و هر سال سالگرد ازدواجم را جشن میگیرم  و برای همسرم شلوار ولباس ودمپایی و..هر چی لازمش است تهیه می‌کنم و با کادو پیچ  وشام خوب و با تزیین و...معمولا یه شب عالی برایش می‌سازم .حتی امسال همسرم دست وبالش خالی بود که برایم کادو بگیرد ولی ما جشن را داشتیم .خوشی وخوشبختی ولذت درکنار هم بودن هیچ ربطی به مادیات نداره..

مریم:برای شادی در زندگی سعی کنید که تکرار در زندگی نباشد که باعث خستگی میشود

-سعی کنید گاهی با شوهرتان بازی های کودکانه مثل نام شهرت..نقطه نقطه..مینج..مار پله و...بازی کنید

-اخر هفته با اقاتون باهم اشپزی کنید

-روزی چند بار بدون دلیل بوسش کنید

-شبی را اختصاص بدهید که باهم فیلم سینمایی ببینید و کمی مخلفات برای دیدن فیلم اماده کنید

=گاهی اوقات بدون دلیل برا همسرتان هرچند کادوی کوچک بخرید

الان که تابستان است و هوا گرمه تو حیاط یا خونه و حموم می‌توانید اب بازی کنید

-سعی کنید اخر هفته باهم به پیاده روی شبانه برید

-کوهپیمایی در طول ماه و حتی در طول هفته یادتون نره

-میتونید بعضی شب ها غذا اماده کنید و باهم به پارک برید

-گاهی برای همسرتان برقصید

-سعی کنید که مناسبت‌ها جشن بگیرید هرچند جشن کوچک باشد 

توصیه ما به شما برای اینکه در زندگیتان تنوع ایجاد کنید :

هر کاری که هر روز تکرار شود باعث یکنواختی می شود به عنوان مثال اگر هر روز با آرایش غلیظ و لباس های نیمه برهنه به استقبال هسرتان بروید این شیوه به مرور زمان برای همسرتان یکنواخت می شود و دیگر آرایش کردن یا نکردن شما برایش فرقی نمی کند لذا در کنار تفریح و شادی و خوشگذرانی می‌توان تنوع های دیگر همچون تنوع در ظاهر، رابطه زناشویی، دکوراسیون خانه و... هم ایجاد کرد.

تنوع در ظاهر: 

نیازی نیست همیشه آرایش کرده و هر روز با یک مدل لباس باشید بلکه همیشه آراسته و تمیز و مرتب باشید اما گاهی خاص باشید. گاهی از لباس های خاص با رنگ های خاص استفاده کنید و سعی کنید آرایشتان همیشه یک مدل نباشد.

 کاری کنید که در همسرتان ذوق آمدن به خانه را چندین برابر بیشتر کنید و در عین حال خودتان هم از عکس العمل همسرتان ذوق زده خواهید شد و این خود یک نوع تنوع در زندگی زناشویی است.

تنوع در رابطه زناشویی:  

رابطه زناشویی از جمله هیجان انگیز ترین کارهایست که خود به تنهایی بخشی از تنوعات زندگی زناشویی است اما همین رابطه زناشویی هم گاهی با یکنواخت شدن فرو کش می کند لذا تنوع در برقراری رابطه جنسی هم یکی از ملاک های تنوع و و شادی و نشاط در زندگی است چنانچه امام صادق (ع) می فرماید: شادابی و شکوفایی در ده چیز است: پیاده روی، سوارکاری، فرو رفتن در آب، نگاه به سبزه ها، خوردن، آشامیدن، نگاه به همسر، آمیزش با همسر(همراه با تنوع)، مسواک کردن، شستن سر با گل خطمی و گفت و گو با دوستان.

تنوع در دکوراسیون:

گاهی یک تغییر ساده می تواند خود یک تفریح باشد و کلی در روحیه تاثیر بگذارد.جای مبل هایتان، تلویزیون، بوفه و... را هر از گاهی عوض کنید این روش هم باعث می شود وقتی همسرتان از سرکار می آید با یک دکوراسیون جدیدی مواجهه شود و خود شما هم مطمئنن از آن لذت خواهید برد.

برنامه ریزی برای تفریح و سرگرمی: 

مشغله های کاری و اوضاع نامناسب اقتصادی به شما اجازه نمی دهد که به سفربروید  اما حداقل می توانید با یک تفریح و گشت و گداز ساده زمانی را به خانوادتان اختصاص دهید.گمان نمی کنم یک گردش در طبیعت آنچنان وقت یا هزینه گزافی از شما بگیرد. حتی اگر در طول هفته به هیچ عنوان فرصتی را برای پیاده روی و یک گردش معمولی ندارید حتما از تعطیلات اخر هفته تان به نحو احسن استفاده کنید تا هم تنوعی در زندگیتان ایجاد شود و هم اول هفته تان را با انرژی آغاز کنید .

  ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۷:۲۰:۰۰ 

توجه کاربران گرامی همراهان عزیز روی تصاویر مورد

نظر کلیک کنید تا صفحه بزرگ نمایش داده شود .

با تشکر مدیریت وبسایت اطلاعات عمومیمترجم سایت

مترجم سایت

کد اخبار